fbpx
311 4th St SW, PO Box 895, Willmar, Minnesota 56201
(320) 235-1050
info@liveunitedwcm.org

Covid-19 Vaccine Availability

Covid-19 Vaccine Availability

Covid-19 Shots Availability

One way to get the most up-to-date vaccine availability information is directly from the Carris Health website. They have many resources available including online scheduling and FAQs.

QUESTION: Who can get the COVID-19 vaccine?

ANSWER: Carris Health is vaccinating eligible adults with COVID-19 vaccine as doses are available. For the latest information on who is currently eligible to receive COVID-19 vaccines, visit CarrisHealth.com/Covid19Vaccine.

If you or a family member are eligible for vaccination, call CentraCare Connect at 320-200-3200 for more information or to schedule an appointment. CentraCare Connect is available in English, Spanish and Somali. Interpreters are also available to assist individuals in other languages. Eligible individuals may also schedule vaccination appointments through their CentraCare MyChart account.

PREGUNTA: ¿Quién puede recibir la vacuna contra el COVID-19?

ANSWER: En este momento, Carris Health está administrando la vacuna contra el COVID-19 a adultos de acuerdo con la disponibilidad de dosis de las vacunas. Para obtener la información más reciente sobre los grupos elegibles para recibir las vacunas contra el COVID-19, visite CarrisHealth.com/Covid19Vaccine.

Si usted o un miembro de su es elegible para recibir la vacuna, llame a CentraCare Connect al 320-200-3200 para obtener más información o para programar una cita. CentraCare Connect está disponible en inglés, español y somalí. También contamos con servicios de interpretación para otros idiomas. Las personas elegibles también pueden programar la cita de vacunación mediante su cuenta MyChart de CentraCare.

SU’AAL: Yaa qaadan kara talaalka COVID-19?

JAWAAB: Carris Health waxa ay talaalka u fidineysaa dadka ka soo baxashuruudaha talaalka COVID-19 ee la heli karo. Si aad u hesho xogtii ugu dambeysay, oo ay ka mid tahay dadka iminka la siinayo talaalka COVID-19, soo booqo CarrisHealth.com/Covid19Vaccine.

Haddii adiga ama qofka qoyska ka tirsan da’diisu uu ka soo baxa shuruudaha, soo wac CentraCare Connect ee 320-200-3200 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida balanta talaalka loo qabsado. Shaqaalaha CentraCare Connect waxa ay ku hadlaan afafka Ingiriisiga, Isbaanishka iyo Soomaaliga. Waxaa kale oo aad heli kartaan turjubaano idin caawiya oo ku hadla afafkaas. Dadka ka soo baxa shuruudaha waxa ay balanta ka sameysan karaan xisaabta caafimaadka ee MyChart.